Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å finne sted
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232100965
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
239
Å finne sted

Å finne sted
Metodologiske perspektiver i stedsanalyser

Hva er et sted, og hva betyr steder i en tid med store samfunnsomveltninger?Steder endres og utvikles på måter som er utfordrende for kommuner, bedrifter, og innbyggere, så vel som for forskere. Sted og stedsutvikling står sentralt innen planlegging, politikk, økonomi og lokalt utviklingsarbeid. Innen samfunnsfagene introduseres og diskuteres nye perspektiver på sted. Men hvordan går vi fram når vi vil analysere steder?

Denne vitenskapelige antologien presenterer ulike inntak til studier av steder. Å forstå komplekse stedlige sammenhenger krever mange og tverrfaglige tilnærminger. Boka gir en gjennomgang av forskjellige stedsteorier samt hvordan disse anvendes i praksis. Metodologiske utfordringer for ulike forskningstradisjoner adresseres eksplisitt.

Boka retter seg mot alle som arbeider med stedsanalyse: forskere og studenter innen samfunnsgeografi, sosiologi, antropologi, samfunnsplanlegging, reiseliv, arkitektur, stedsutvikling og omdømmebygging samt de mange utøverne innen praksisfeltet.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
409,-