Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Personaladministrasjon
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788256273621
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
330
Personaladministrasjon

Personaladministrasjon
Rettigheter og plikter i arbeidsforhold

Personaladministrasjon er en grunnleggende innføring i emnet for alle som har direkte lederansvar i privat eller offentlig virksomhet. Også arbeidstakere uten lederansvar vil ha god nytte av boka. Arbeidsgivere og andre som behandler personalspørsmål, vil kunne støtte seg til boka i mange sammenhenger, bl.a. ved strategisk personalledelse/ personalplanlegging, ansettelser, HMS-arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, motivasjon av medarbeidere, oppfølging av sykefravær, medarbeider- og milepælsamtaler, opphør av arbeidsforhold og pensjonering. Boka har utførlige henvisninger til lover, forskrifter og avtaleverk innen arbeidsrettens område. Forfatteren kommer også med forslag til praktiske løsninger.
Tomt hos leverandør, ny melding ventes
529,-