Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finansregnskapet
Forfattere:
ISBN:
9788256271191
Utgitt:
Utgave:
3
Finansregnskapet

Finansregnskapet
Oppgavesamling

Finansregnskapet i teori og praksis er skrevet for å studenter på fagskole- og høyskolenivå. Boken starter med en grunnleggende innføring, men det er en fordel om leseren har et visst grunnlag i teoretisk eller praktisk regnskapsføring fra før av. Finansregnskapet dekker de fagområder som er nødvendige for en som ønsker å ta ansvar for regnskapsføringen i en bedrift eller på et regnskapsbyrå. Boken behandler også utsatt skatt og regnskapsanalyse, og vil derfor være et godt grunnlag for de som sikter mot økonomisjef- og controller-funksjoner. Boken er delt opp i seks hoveddeler: -Grunnleggende regnskapsforståelse -Inntekter og kostnader -Resultat og balanse -Skatt -Analyse -Budsjett Denne oppgavesamlingen inneholder kontrollspørsmål og oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Det er også utarbeidet fullstendige løsningsforslag til oppgavene. Disse finnes på www.nkiforlaget.no