Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Yrkessjåfør Etterutdanning, 3. utgave (PowerPoint-fil)
Forfattere:
ISBN:
9788211027917
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
426
Yrkessjåfør Etterutdanning, 3. utgave (PowerPoint-fil)

Yrkessjåfør Etterutdanning, 3. utgave (PowerPoint-fil)
Person- og godstransport, Yrkessjåfør Modul 1 - 6

Denne lysarkserien er lagt opp etter læreboka for etterutdanning av yrkessjåfører modul 1-6 (ISBN 9788256273843). Serien kan brukes av deg som skal undervise yrkessjåførene som er inne til regelmessig etterutdanning. Det er ikke meningen at alle lysarkene skal benyttes i undervisningen. Du som underviser yrkessjåførene velger selv ut de arkene som vil forsterke og illustrere budskapet i undervisningen din. Totalt består lysarkserien av ca. 400 ark, fordelt på 7 ulike filer: Innledning og modulene 1-6.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
1 269,-
inkl. mva