Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Yrkessjåfør, Person- og godstransport
Forfattere:
ISBN:
9788211024848
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
580
Trinn:
VG3
Gå til ressurs
Yrkessjåfør, Person- og godstransport

Yrkessjåfør, Person- og godstransport
Modul 1-6, Grunnutdanning

4. utgave, 2017

Denne boka er basert på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og dekker hele pensum til grunnutdanningen av yrkessjåfører. Den er laget i nært samarbeid med transportbransjen og trafikkskoler. Boka er lettlest og har oppgaver i slutten av hvert kapittel, dessuten kilder og stikkordliste.
Boka er skrevet av forfattere med solid bakgrunn fra person- og godstransport, og den inneholder:
Yrkessjåfør. Modul 1. Vegtransporten og samfunnet
Yrkessjåfør. Modul 2. Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Yrkessjåfør. Modul 3. Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy
Yrkessjåfør. Modul G4 og G5. Godstransporten. Vilkår og praksis
Yrkessjåfør. Modul P4 og P5. Persontransporten. Vilkår og praksis
Yrkessjåfør. Modul 6. Sikker atferd på vegen

Fagbokforlaget har også et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører:
- Yrkessjåfør. Modul 1 6. Etterutdanning. Person- og godstransport
Instruktørkurs med eksempler og oppgaver fra læreplanen for etterutdanning

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
1 019,-