Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211026385
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
579
Digital ressurs
Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok

Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok

Denne boka er basert på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og dekker hele pensum til grunnutdanningen av yrkessjåfører. Den er laget i nært samarbeid med transportbransjen og trafikkskoler. Boka er lettlest og har oppgaver i slutten av hvert kapittel, dessutenkilder og stikkordliste.

Boka er skrevet av forfattere med solid bakgrunn fra person- og godstransport, og den inneholder:

Yrkessjåfør. Modul 1. Vegtransporten og samfunnet

Yrkessjåfør. Modul 2. Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Yrkessjåfør. Modul 3. Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy

Yrkessjåfør. Modul G4 og G5. Godstransporten. Vilkår og praksis

Yrkessjåfør. Modul P4 og P5. Persontransporten. Vilkår og praksis

Yrkessjåfør. Modul 6. Sikker atferd på vegen

Fagbokforlaget har også et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører:

- Yrkessjåfør. Modul 1 6. Etterutdanning. Person- og godstransport

Instruktørkurs med eksempler og oppgaver fra læreplanen for etterutdanning