Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211026385
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
579
Gå til ressurs
Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok

Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok

Denne boka er basert på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og dekker hele pensum til grunnutdanningen av yrkessjåfører. Den er laget i nært samarbeid med transportbransjen og trafikkskoler. Boka er lettlest og har oppgaver i slutten av hvert kapittel, dessutenkilder og stikkordliste.

Boka er skrevet av forfattere med solid bakgrunn fra person- og godstransport, og den inneholder:

Yrkessjåfør. Modul 1. Vegtransporten og samfunnet
Yrkessjåfør. Modul 2. Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Yrkessjåfør. Modul 3. Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy
Yrkessjåfør. Modul G4 og G5. Godstransporten. Vilkår og praksis
Yrkessjåfør. Modul P4 og P5. Persontransporten. Vilkår og praksis
Yrkessjåfør. Modul 6. Sikker atferd på vegen

Fagbokforlaget har også et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører:
- Yrkessjåfør. Modul 1 6. Etterutdanning. Person- og godstransport
Instruktørkurs med eksempler og oppgaver fra læreplanen for etterutdanning

Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

 Yrkessjåfør, Person- og godstransport, d-bok har følgende funksjonalitet:

- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.


Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
819,-