Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vurdering i grunnskolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
99,-

Vurdering i grunnskolen

Vurdering skal bidra til motivasjon og læring. Regelverket er et viktig virkemiddel for å oppnå en rettferdig og likeverdig vurdering - både underveis og til slutt. Det er også viktig at alle i skolen kjenner til innholdet i lov- og regelverk knyttet til vurdering - både skoleledere, lærere, foreldre og elever.

Innhold:

Om underveisvurdering og sluttvurdering

 • Hva er individuell vurdering?
 • Hvorfor skal elevene vurderes?
 • Hva skal elevene bli vurdert i?
 • Fritaksregler
 • Krav på varsel
 • Egenvurdering
 • Nasjonale prøver og eksamen

Hvordan klage på vurderingen?

 • Hva kan det klages på?
 • Hvem kan klage?
 • Hvordan gå fram ved en klage?
 • Hva har eleven rett til å få innsyn i?
 • Klagens innhold
 • Hvor skal klagen sendes?

Om inntak til videregående opplæring

 • Hvilke skoler kan eleven søke på?
 • Poengberegning
 • Søknadsfrister og inntakskalender

Utdrag fra regelverket

Forskrift til opplæringsloven:

 • Kapittel 3 om individuell vurdering.
 • Kapittel 5 om klage på vurdering.

Heftet er oppdatert per 1. september 2017.

Forfattere:
ISBN:
9788283720495
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
40
Vurdering i grunnskolen