Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vogntog, Arbeidsbok d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211026682
Utgitt:
Utgave:
7
Sider:
102
Digital ressurs
Vogntog, Arbeidsbok d-bok

Vogntog, Arbeidsbok d-bok
Klasse CE

Dette er arbeidsboka til Vogntog. Førerkort klasse CE fra Fagbokforlaget, men kan også brukes uavhengig av den. Arbeidsboka følger læreplanens trinnvise inndeling. Boka inneholder lydfiler for de som ønsker å få teksten opplest.

Det er utarbeidet en egen fasit til denne arbeidsboka. Den finner du på fag.nkiforlaget.no. Her finner du også lover og forskrifter, aktuelle nyheter om førerkortopplæringen, flere oppgaver med fasit og annet ressursstoff.

Bård Fadnes er lærer i transportfag og har mange års erfaring som yrkessjåfør og trafikklærer i alle førerkortklasser.

Bernhard Hauge er adjunkt og jurist og har mange års erfaring som yrkessjåfør og trafikklærer i alle førerkortklasser.