Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vitenskapens språk
Forfattere:
ISBN:
9788245007664
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
243
Vitenskapens språk

Vitenskapens språk
Mening, tolkning og argumentasjon i humaniora

Vitenskapens språk handler om de humanistiske fagenes viktigste verktøy: språket. Forfatterne tar opp forholdet mellom språk og verden, tolkning av tekster, språkets iboende flertydighet, definisjoner og nødvendigheten av klarhet, og ikke minst kjennetegnene til god argumentasjon: Hva er holdbare og relevante argumenter for et gitt synspunkt?

Eksemplene er hentet fra den vitenskapelige sakprosaen til ulike humanistiske fag. I tillegg inneholder boken eksempler fra andre områder, som politikk, offentlig debatt og hverdagsliv: Hvordan argumenterte daværende forsvarsminister Colin Powell for at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen? Hva mener Dag Solstad egentlig om ytringsfrihet? Og hva er Marie Simonsens etiske vurdering av Telenor-sjefens ledelsesmoral?

Boken er skrevet for studenter som tar examen philosophicum og andre førstesemesteremner. Den passer ellers for alle som er interessert i språk og argumentasjon.

Kåre Johnsen og Knut Ågotnes er ansatt ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Rasmus Slattelid er ansatt ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
415,-