Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788251923385
Utgitt:
Utgave:
1
Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse

Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse
Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning

Tverrfaglighet er en viktig utfordring i moderne vitenskap. Denne banebrytende boken viser hvordan håndteringen av tverrfaglighetsutfordringen handler om dialog - innbyrdes mellom vitenskapene, og mellom vitenskap og allmennhet. Tverrfaglighet innebærer noe mer enn å utvikle ny og bedre kunnskap. Det dreier seg også om å gjøre vitenskapen anvendbar og forståelig og dermed mer demokratisk.

Kapitlene i boken omhandler en rekke aktuelle tema, slik som forurensning, bruk av ultralyd i svangerskap, klimakunnskap og assistert befruktning. De bidrar også til ny forståelse av hva tverrfaglig forskning innebærer, framfor alt ved å kaste nytt lys over tverrfaglige arbeidsmåter, forholdet mellom vitenskap og demokrati, og hva som påvirker allmennhetens oppfatninger om vitenskapelig kunnskap.

Boken er redigert av Knut H. Sørensen, Helen Jøsok Gansmo, Vivian A. Lagesen og Eva Amdahl ved NTNU.