Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lesedilla livsmeistring - Vindauget
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211028983
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
29
Trinn:
8
Lesedilla livsmeistring - Vindauget

Lesedilla livsmeistring - Vindauget
Ei historie om barnefattigdom

Bøkene i Fagbokforlaget sin livsmeistringsserie fortel historier om vonde opplevingar og tilstandar ting det er vanskeleg å innrømme, setje ord på og å snakke om. Dette er også historier som mange born og unge vil kjenne seg igjen i. Bruk bøkene til å setje ord på di historie. Historiene finst som digitale bøker med innlesen tekst på heimesida til Lesedilla, det digitale lesebiblioteket frå Fagbokforlaget.

VINDAUGET

Væpna med
sylskarpe tankar.
Klar til å
stikke
ned alle
rundt seg.

Klar til å
bombardere
kvarandre
med
alt det fine
dei har opplevd.

Sommarferien er slutt.
Utstillinga blir opna.

VINDAUGET er ei historie om barnefattigdom i Noreg eit av dei rikaste landa i verda.
Om aldri å vere bra nok på grunn av uoppnåelege krav.
Ei historie om at skolen og samfunnet forskjellsbehandlar og dobbeltstraffar.
Likevel er det håp fordi det finst nokon som vil hjelpe.

Kjenner du deg att eller veit om nokon som ikkje har det bra?
Vil du snakke meir om dette temaet?
Vis boka til ein du stoler på.
Ikkje gi deg før nokon vil snakke med deg eller hjelper deg.

VINDAUGET er ei bok i Fagbokforlagets livsmeistringsserie.