Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Viltet i landskapet
Forfattere:
ISBN:
9788276746129
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
243
Viltet i landskapet

Viltet i landskapet
Lærebok og veileder i landskapsøkologi

Forfatterene presenterer de nyeste prinsippene for landskapsøkologisk forståelse og søker å knytte en generell innføring opp mot konkrete norske eksempler. Boken tar også opp hvordan Norge har utviklet seg som viltland, og hvordan satellitter kan nyttes til å analysere og forstå landskapsøkologiske prosesser

Nedbygging og oppdeling av leveområder anses i dag for å være den største trusselen mot dyreliv og biologisk mangfold. Svært ofte skjer dette uten at konsekvensene er skikkelig vurdert. Landskapsøkologien har tilført viktig ny kunnskap. Det er en ung vitenskap som søker helhet - å se fenomener og prosesser i store nok rom over tilstrekkelig tid og med menneskets tilstedeværelse som en naturlig del.

Tor Punsvik er utdannet naturforvaltningskandidat fra Norges landbrukshøgskole. Han arbeider som viltforvalter hos fylkesmannen i Vest-Agder. Torstein Storaas er cand.scient. og dr.scient. i terrestrisk økologi fra Universitet i Bergen. Han er i dag førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, med viltforvaltning som hovedfag.
Forfatterne har skrevet en rekke artikler og har sammen skrevet bøkene Viltforvaltning og Den gode jakta.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
575,-