Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vil du være med, så heng på!
Forfattere:
ISBN:
9788245004212
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
201
Vil du være med, så heng på!

Vil du være med, så heng på!
Barnehagen som digital arena

Det er økende interesse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og ikke minst for hvordan de digitale verktøyene kan være til nytte i det pedagogiske arbeidet, både i barnehagen og i småskolen. IKT er en del av hverdagen i de fleste familier. Det har vært mange debatter knyttet til ulike aspekter ved IKT i skolen, mens diskusjoner om IKT i barnehagen hittil har vært nokså fraværende.

Vil du være med, så heng på gir en innføring i sentrale tema knyttet til IKT i barnehagen. Boken tar for seg digitale verktøy sin plass i fagområdene i barnehagen, og presenterer ulike måter å se på digitale verktøy i barnehage og småskole på. Behovet for å utvikle digital kompetanse blir behandlet i et eget kapittel. Boken tar for seg ulike perspektiver på dataspill, og ser nærmere på hvordan Internett kan brukes både som informasjons- og kommunikasjonskanal med omverdenen og innad i barnehagen. Utviklingen og interessen for IKT i barnehagen fra slutten av 1980-tallet og til i dag er også tatt med.

Boken henvender seg til personalet i barnehagen, lærere i småskolen og førskolelærerstudenter, og til foreldre som vil vite litt mer om hvilket potensial digitale verktøy har som supplement til den pedagogiske virksomheten.

Nina Bølgan er høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Gjennom mange år har hun vært opptatt av de digitale verktøyenes plass i barnehage og småskole. Hun har skrevet temaheftet IKT i barnehagen på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, og foreleser om dette temaet for barnehagepersonale og lærere over hele Norge.

" Vi voksne kan like utviklingen eller ikke, men vi må gi barna våre de beste forutsetningene til å møte fremtiden og utviklingen på en skapende, kreativ, lærende og kritisk måte. Vi må sørge for at barns bruk av IKT ikke blir ensbetydende med passive dataspill. Dersom barn får anledning til å bruke for eksempel digitalkameraer og PCer som en del av aktiv lek og læring, gir vi barna de beste forutsetningene for å utvikle digital dømmekraft i tidlig alder."
Fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
439,-