Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Videregående emner i økonometri
Forfattere:
ISBN:
9788245012132
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
376
Gå til ressurs
Videregående emner i økonometri

Videregående emner i økonometri

I Videregående emner i økonometri videreføres fremstillingen av økonometriske metoder fra Innføring i økonometri. Bokens fundament er en helhetlig og generell fremstilling av regresjonsmodellen ved bruk av matrisenotasjon. Med dette som grunnlag, gis det en bred fremstilling av moderne estimeringsmetoder og testprinsipper på et videregående nivå, med vekt på tidsrekke- og paneldata. Spesiell vekt blir lagt på modellering av dynamiske systemer med ikke-stasjonære data.

Gunnar Bårdsen er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Ragnar Nymoen er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
515,-