Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vg1 restaurant- og matfag
Forfattere:
(Utgiver)
ISBN:
9788211044556
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Restaurant- og matfag Vg1
Trinn:
VG1
Gå til ressurs
Vg1 restaurant- og matfag

Vg1 restaurant- og matfag
Digitalt læremiddel i programfag for Vg1 restaurant og matfag

Nettressursen for Vg1 restaurant- og matfag er et heldigitalt læremiddel som dekker alle kompetansemålene i læreplanen etter fagfornyelsen. Ressursen lanseres høsten 2021 med noe innhald, og vil bli ferdigstilt i desember 2021.

Nettressursen er bygget opp av ti moduler, er rikt utstyrt med korte informative filmer, litt lengre undervisningsfilmer, mye infografikk, korte fagartikler og praktiske oppgaver og undervisningsopplegg. Læremiddelet får en årsplan som binder alt stoffet sammen og sikrer at elevene lærer det skal i løpet av det første skoleåret på restaurant- og matfag.

1. Råstoff
- Ca 300 filmer fordelt på 45 råstoffkategorier
- Egne råstoffark som oppsummerer det viktigste for hvert av råstoffene

2. Hygiene og trygg mat
- Artikler og infografikk

3. Matkultur
- Korte fagartikler om norsk, samisk og internasjonal matkultur.

4. Utstyr og redskap
- Kartotekkort med bilde og kort forklarende tekst. Tar for seg redskap og utstyr for alle de elleve yrkesretningene.

5. Trygg mat og kvalitet
- Korte artikler og infografikk som viser flytskjema og gir en innføring i internkontroll.

6. Bærekraft
- Undervisningsfilm som har som mål å skape refleksjon og som fokuserer på hva bærekraft betyr i matindustrien.

7. Arbeidsliv
- Korte fagartikler som oppsummerer det elevene trenger å vite om forskrifter og lover som gjelder i matindustrien.
- Korte fagartikler om partene i arbeidslivet.

8. Førstehjelp
- Undervisningsfilm som gir elevene den praktiske kunnskapen de trenger om førstehjelp.

9. Yrker i matbransjen
- Korte fagartikler som presenterer de ulike yrkene og hvilke produksjonsmetoder som brukes.

10. Praktiske oppgaver
- Undervisningsopplegg for lærer
Format
Språk
Forventes utgitt 30.11.2021
Antall
89,-
inkl. mva