Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lesedilla livsmeistring - (Vesle) Spegel
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211028921
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
26
Trinn:
8
Lesedilla livsmeistring - (Vesle) Spegel

Lesedilla livsmeistring - (Vesle) Spegel
Ei historie om sjølvskading

Bøkene i Fagbokforlaget sin livsmeistringsserie fortel historier om vonde opplevingar og tilstandar - ting det er vanskeleg å innrømme, setje ord på og å snakke om. Dette er også historier som mange born og unge vil kjenne seg igjen i. Bruk bøkene til å setje ord på di historie. Historiene finst som digitale bøker med innlesen tekst på heimesida til Lesedilla, det digitale lesebiblioteket frå Fagbokforlaget.

(VESLE) SPEGEL

Ho kler på seg spegelbiletet.

Glatte,
sølvfarga,
dobbeltsidige speglar
skjer seg inn i huda.

Fortel henne at ho ikkje er god nok.

(VESLE) SPEGEL er ei historie om sjølvskading.
Om å skade seg sjølv fordi det gjer så vondt inni.
Ei historie om at ytre spegelbilete får bestemme korleis ein har det.
Likevel er det håp fordi det finst nokon som vil hjelpe.
 
Kjenner du deg att eller veit om nokon som ikkje har det bra?
Vil du snakke meir om dette temaet?
Vis boka til ein du stoler på.
Ikkje gi deg før nokon vil snakke med deg eller hjelper deg.

 (VESLE) SPEGEL er ei bok i Fagbokforlagets livsmeistringsserie.