Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kartleggeren er et markedsledende, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn – VG1. Verktøyet er ingen konkurrent til de nasjonale prøver men et utfyllende redskap og helt læreverkuavhengig. Lærerne sparer mye tid og krefter!

Kartleggeren inneholder:
- Selvforklarende elevtester i norsk, engelsk og matematikk som ikke krever noen spesiell form for opplæring.
- Resultatprofiler for enkeltelever/klasser som er tilgjengelig direkte etter at testen er gjennomført, og som enkelt distribueres til eleven/foresatte når skolen ønsker det.
- En analysedel hvor en kan opprette hensiktsmessige grupper for effektiv undervisning av elever med like resultater.
- Individuelle arbeidsplaner (IAP) med konkrete undervisningsforslag genereres for hver enkelt elev, uansett faglig nivå. Nivåbaserte øvingshefter følger med.

Gevinster for skolen:
- Frigjør lærerens tid
- Hjelp til å tilpasse undervisningen og
- Svært nytt i elev- og foreldresamtaler

Les mer om Kartleggeren:  http://kartleggeren.no/ 

Priser (eks. mva. per år)

Kartleggeren: 30,- per elev (minstepris kr 3190,-) 

Gjennom Unik-pakken: 50,- per elev (minstepris kr 5390,-)

Skolen betaler for antall elever i målgruppen 5.kl – 1 VGS. Vi tilbyr rabatt ved bestilling av flere enn 200 elevlisenser.

Ta kontakt for mer informasjon, demotilgang og bestilling på e-post: digitalt@fagbokforlaget.no eller tlf.: 55 38 88 00

Logg inn i Kartleggeren: http://kartleggeren.no/

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun