Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

UNIK-pakken inneholder både den markedsledende Kartleggeren og en rekke nettbaserte øvingskurs. Konseptet tar utgangspunkt i at alle elever har ulike forutsetninger for læring og trenger derfor tilpassede øvelser.

Kursene i UNIK-pakken dekker fagene norsk, engelsk og fremmedspråk med nivåer som spenner fra småskolen til videregående skole.

UNIK-PAKKEN INNEHOLDER:

 • Kartleggeren 
 • Going Places
 • Engelsk skriveverksted
 • DrillPro
 • Drillpro - fremmedspråk 
 • Lesestjerner
 • Saganett
 • Touch på nett
 • Norsk rettskrivningskurs

 

Kartleggeren er et markedsledende, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn – VG1. Verktøyet er ingen konkurrent til de nasjonale prøver men et utfyllende redskap og helt læreverkuavhengig. Lærerne sparer mye tid og krefter!

Kartleggeren inneholder:

 • Selvforklarende elevtester i norsk, engelsk og matematikk som ikke krever noen spesiell form for opplæring.
 • Resultatprofiler for enkeltelever/klasser som er tilgjengelig direkte etter at testen er gjennomført, og som enkelt distribueres til eleven/foresatte når skolen ønsker det.
 • En analysedel hvor en kan opprette hensiktsmessige grupper for effektiv undervisning av elever med like resultater.
 • Individuelle arbeidsplaner (IAP) med konkrete undervisningsforslag genereres for hver enkelt elev, uansett faglig nivå. Nivåbaserte øvingshefter følger med.

Gevinster for skolen:

 • frigjør lærerens tid
 • hjelp til å tilpasse undervisningen og
 • svært nytt i elev- og foreldresamtaler
Kartleggeren også en del av UNIK-pakken.

UNIK er et pakketilbud som samler våre mest populære digitale læremidler. Kartleggeren er en del av UNIK og  lager individuelle arbeidsplaner (IAP) basert på øvingskursene i UNIK-pakken. Elever som trenger å øve mer på spesifikke fagområder i norsk, engelsk og matematikk får derfor et nyttig verktøy. Vi kaller det tilpasset opplæring satt i system!

Les mer om Kartleggeren: http://kartleggeren.no/ 

DrillPro er et nettbasert program for lese- og skrivetrening som fokuserer på typiske problemområder i norsk og engelsk. Programmet er bygget opp av flere moduler med stor fleksibilitet i kursene slik at de kan benyttes på alle undervisningsnivå. Lærere og elever kan i tillegg lage sine egne øvelser, og det er muligheter for å integrere både lyd og bilder i oppgavene. Det følger fem øvingssett i norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk med DrillPro.  

Følgende moduler inngår i DrillPro på nett: 

 • Nye moduler i fremmedspråkene tysk, fransk og spansk
 • Over 1000 ulike øvelser på både bokmål og nynorsk
 • Direkte tilbakemeldinger til eleven
 • Fokus på problemområder innen lesing og skriving på norsk og engelsk   
 • Varierte oppgaver som kan brukes fra 5. trinn og oppover
 • Mulighet for å lage egne oppgaver

Logg inn her: http://drillpro.no/

Et elektronisk lesebibliotek for leseglede, leselyst og lesedilla!

Lesestjerner er et stort digitalt bibliotek med over 60 bøker å velge mellom. Biblioteket består av ca. 20 titler som omfatter alt fra enkle, korte tekster, utarbeidet til den aller første leseinnlæringen, til lengre og mer kompliserte tekster. Bøkene inneholder ulike sjangere som skjønnlitteratur, fabler, faktatekster, egyptisk mytologi og bibelske tekster. Alle bøkene har lydstøtte og tilhørende bilder og animasjoner.

Etter hver bok følger en oppgaveside med seks ulike oppgaver. Oppgavene trener innholdsforståelse, stavelser, rimord, ortografi, syntaks, litt grammatikk og semantikk. Progresjonen i oppgavene følger nivåene. Alle oppgavene gir direkte tilbakemelding.

Logg inn i Lesestjerner bokmål:https://lesestjernerbm.portfolio.no/

Logg inn i Lesestjerner nynorsk:https://lesestjernernn.portfolio.no/

Touch på nett er et treningsprogram i touchmetoden som passer for alle aldre, fra ti år og oppover. Kursets hoveddel består av tolv leksjoner knyttet til  alfabetet, tall og spesielle tegn. Til hver leksjon er det tester som måler framgang, samt morsomme faktahistorier som kretser rundt alfabetet, språk, utvikling av tastaturer og datamaskiner. Kurset inneholder også en samling lengre øvelsestekster.

Logg inn i Touch på nett her: https://eportal.fagbokforlaget.no

Going places er en nettressurs som har alt en engelsklærer kan ønske seg! Her finner du mengder med digitalt læringsmateriell som gjør undervisningen spennende og variert. Going places passer til elever på ungdomstrinnet.

Going places består av tre moduler: English around the world: presenterer 11 engelskspråklige land med differensierte karttekster. Tekstene er beriket med bildekaruseller, innlest tekst og differensierte interaktive oppgaver. For hvert land er det 5-9 sekvenser som omhandler temaer som for eksempel geografi, regionale aksenter, matretter og historie. Sekvensene er beriket med bilder, innlest tekst og interaktive oppgaver. Noen land presenteres også med lydintervjuer og lydfilmer.

Mini movies: består av 47 filmer med engelskspråklige representanter fra Norwich i England, Dubuque og Decorah i USA. Filmene varer mellom 1-5 minutter og er delt inn i tematiske kategorier. Det er utviklet tilrettelagte oppgaver til hver film.

Picture this: er en bildebank med muntlige og skriftlige oppgaver. Oppgaveformuleringene er åpne slik at elevene får anledning til å arbeide med oppgavene uavhengig av hvilket nivå de befinner seg på. Bildene og oppgavene er delt inn i tematiske kategorier.

For mer informasjon om våre digitale produkter, demotilgang og bestilling - ta kontakt på e-post: digitalt@fagbokforlaget.no og tlf.: 55 38 88 00 

Logg inn i Unik: https://eportal.fagbokforlaget.no