Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Helse og oppvekstfag
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettresurs elev og nettressurs lærer

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om læreverket Puls!

I Puls møter elevene et ryddig og oversiktlig læreverk som er lett å bruke.

Puls har
• mindre tekst på lettlest norsk
• mer visuell læring med infografikk, filmer og multimedier
• sammendrag og oppgaver til hvert kapittel
• refleksjonsspørsmål og forklaring av begreper underveis i teksten
• aktiviserende undervisningsopplegg for samarbeid og casebasert læring

 Puls består av
• tre lærebøker, trykte eller digitale (d-bok har innlest lyd)
• tverrfaglig nettressurs til elev og lærer

Ragnhild Wie Andersen er utdannet sykepleier og har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil, innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met samt konsekvenspedagogikk fra Høgskolen i Østfold. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Andersen arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole.

Kirsti Molteberg er utdannet sykepleier, og har hovedfag i sosialantropologi. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til nordisk, norsk som andrespråk og andrespråksdidaktikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved Oslo universitetssykehus, og arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Ås videregående skole. Molteberg var medforfatter av boka Livsløp og velferd.

Petra Ekfeldt er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Hun har lang erfaring som helsefagarbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Ekfeldt arbeider nå som faglærer og teamkoordinator ved avdeling for helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole.

Camilla Hasle Myhrvold er utdannet sykepleier. Hun har grunnfag i statsvitenskap og engelsk fra universitetet i Oslo, praktisk-pedagogisk utdanning og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Myhrvold har bred erfaring som sykepleier, blant annet ved Oslo kommunale legevakt, Oslo fengsel og Oslo universitetssykehus. Myhrvold arbeider nå som faglærer i helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole og hun er verneombud ved avdelingen.

Turid Falck-Pedersen er utdannet siviløkonom, og har hovedfag i fransk og bachelor i spesialpedagogikk. Hun fullfører nå sin master i spesialpedagogikk, retning logopedi. Hun har mange års erfaring som prosjektleder, forlagsredaktør og forlagssjef i forlaget Pedlex som utgir faginformasjon for helse- og oppvekstsektoren. Falck-Pedersen var prosjektleder og forfatter av boka Ta meg på alvor! Hva er psykiske lidelser og godt psykisk helsevern?

Puls tilbyr en tverrfaglig nettressurs til aktivitet og samarbeid, som lanseres i august: https://www.puls.fagbokforlaget.no/

Nettressurs elev er bygget opp rundt fire moduler for trygge og aktive elever:
Puls emosjonell hvor elevene lærer å forstå emosjoner på en ny måte, og får konkrete strategier til å håndtere dem. 
Puls ordbank har over 800 begreper forklart på en enkel måte. Ordbanken bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse i helse- og oppvekstfagene og i norsk.                                            
Puls oppdag tilbyr filmer og multimedier til utforsking og visuell læring. Filmserien er vinklet mot de tverrfaglige temaene og imøtekommer ulike læringsstrategier:
• praksisguiden forbereder elevene til praksis og fremtidig arbeidsliv
• instruksjonsvideoer viser hvordan elevene kan utføre arbeidsrutiner
• undervisningsfilmer visualiserer vanskelig teori.
Puls aktiv engasjerer og aktiviserer elevene. Med et bredt utvalg av interaktive oppgaver kan de teste sin egen kunnskap og øve seg til fagsamtaler og prøver. Et stort basseng av tverrfaglige caseoppgaver tar utgangspunkt i utfordringer elevene vil møte i arbeidslivet, for samtale og problemløsning i felleskap.

Nettressurs lærer får i tillegg en verktøykasse med det de trenger til undervisningen:
• lærerveiledning
• nyttige planleggingsverktøy
• gode PowerPoint-presentasjoner
• undervisningopplegg og aktiviteter
• quizer med fasit klare til bruk 

Nettressursen er gratis til skoler som kjøper inn Puls skoleåret 20/21

d-bok (digital-bok)
Puls d-bok er en digital utgave av papirboka. Funksjonene som ligger i d-bok er: notat, markere tekst, slå oppi ordbok og innlest lyd.

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no. Telefon: 45246695

Facebook
Følg Fagbokforlaget vgs på Facebook for oppdateringer, informasjon og inspirasjon fra læreverket Puls. Trykk her for å følge oss: https://www.facebook.com/fagbokforlaget.vgs/

Våre webinarer er nå avsluttet, men du kan se opptak av webinaret med presentasjon av Puls her:

https://vimeo.com/411023962

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun