Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Helse og oppvekstfag
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettresurs elev og nettressurs lærer

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om læreverket Puls!

Puls er et helt nytt læreverk for helse- og oppvekstfag Vg1. Elevene møter et ryddig og oversiktlig verk med et spenstig design. Enkle tekster med ordforklaringer gir god forståelse av innholdet. D-bok har innlest lyd. Verket er rikt illustrert med foto, tegninger, infografikk og filmer som viser praksisnære situasjoner i de ulike yrkene. Hvert kapittel har et rikt utvalg av varierte oppgaver.

Verket har:

 • mer visuell læring, mindre tekst
 • et lettlest språk
 • praksisnære fortellinger med et levende persongalleri
 • tankekart, sammendrag og differensierte oppgaver
 • refleksjonsspørsmål og forklaring av fagbegreper underveis
 • en enkel metodikk og ryddig struktur – enkelt å slå opp i, enkelt å bruke
 • digitale ressurser med filmer og multimedier til bruk i undervisningen
 • interaktivitet, tverrfaglige oppgaver og aktiviserende undervisningsopplegg

 

Læreverket PULS består av:

 • tre lærebøker i trykt og digital utgave (d-bok med lyd)
 • elevressurs med visualisering av fagstoffet og tilhørende oppgaver
 • lærerressurs med undervisningsopplegg, innhold for tavle og støtte til vurdering

Ragnhild Wie Andersen er utdannet sykepleier og har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil, innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met samt konsekvenspedagogikk fra Høgskolen i Østfold. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Andersen arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole.

Kirsti Molteberg er utdannet sykepleier, og har hovedfag i sosialantropologi. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til nordisk, norsk som andrespråk og andrespråksdidaktikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved Oslo universitetssykehus, og arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Ås videregående skole. Molteberg var medforfatter av boka Livsløp og velferd.

Petra Ekfeldt er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Hun har lang erfaring som helsefagarbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Ekfeldt arbeider nå som faglærer og teamkoordinator ved avdeling for helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole.

Camilla Hasle Myhrvold er utdannet sykepleier. Hun har grunnfag i statsvitenskap og engelsk fra universitetet i Oslo, praktisk-pedagogisk utdanning og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Myhrvold har bred erfaring som sykepleier, blant annet ved Oslo kommunale legevakt, Oslo fengsel og Oslo universitetssykehus. Myhrvold arbeider nå som faglærer i helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole og hun er verneombud ved avdelingen.

Turid Falck-Pedersen er utdannet siviløkonom, og har hovedfag i fransk og bachelor i spesialpedagogikk. Hun fullfører nå sin master i spesialpedagogikk, retning logopedi. Hun har mange års erfaring som prosjektleder, forlagsredaktør og forlagssjef i forlaget Pedlex som utgir faginformasjon for helse- og oppvekstsektoren. Falck-Pedersen var prosjektleder og forfatter av boka Ta meg på alvor! Hva er psykiske lidelser og godt psykisk helsevern?

Fagnettsted Puls, helse- og oppvekstfag vg1 elev, tilbyr blant annet visualisering av fagstoffet og tilhørende oppgaver.

Fagnettsted Puls, helse- og oppvekstfag vg1 lærer, tilbyr blant annet undervisningsopplegg, innhold for tavle og støtte til vurdering.

d-bok (digital-bok)
Puls sine d-bøker er en digital utgave av papirboka. Funksjonene som ligger i d-bok er: notat, markere tekst, slå oppi ordbok og innlest lyd.

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no. Telefon: 45246695

Facebook
Følg Fagbokforlaget vgs på Facebook for oppdateringer, informasjon og inspirasjon fra læreverket Puls. Trykk her for å følge oss: https://www.facebook.com/fagbokforlaget.vgs/

I april 2020 tilbyr vi innholdsrike fagdager og webinar til deg som underviser i helse- og oppvekstfag Vg1. Vi presenterer det nye læreverket vårt Puls og du får relevant kunnskap og inspirasjon til å møte fagfornyelsen.

På fagdagene får du foredrag ved Frode Thuen i Bergen, Peder Kjøs i Oslo og Anne Torhild Klomsten i Trondheim. I foredragene står ungdom og livsmestring i fokus.  

Påmelding og mer informasjon: 

Fagdager
21.04.20: Bergen – påmelding
24.04.20: Oslo – påmelding
28.04.20: Trondheim – påmelding

Webinar

23. april Webinar, Puls, helse og oppvekst – påmelding
29. april Webinar, Puls, helse og oppvekst – påmelding

Yrke, Helse- og oppvekstfag

Kommunikasjon, Helse- og oppvekstfag

Helse, Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag nettressurser