Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Helse og oppvekstfag
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettresurs elev og nettressurs lærer

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om læreverket Puls!

I Puls møter elevene et ryddig og oversiktlig læreverk som er le­tt å bruke. Gjennom verket kan de følge et illustrert persongalleri som gjør teorien levende og relevant.

Puls har
• mindre tekst på le­ttlest norsk
• mer visuell læring med infografikk, filmer og multimedier
• sammendrag og oppgaver til hvert kapittel
• refleksjonsspørsmål og forklaring av begreper underveis i teksten
• aktiviserende undervisningsopplegg for samarbeid og casebasert læring

 Puls består av
• tre lærebøker, trykte eller digitale (d-bok har innlest lyd)
• tverrfaglig nettressurs til elev og lærer

Ragnhild Wie Andersen er utdannet sykepleier og har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil, innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met samt konsekvenspedagogikk fra Høgskolen i Østfold. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Andersen arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole.

Kirsti Molteberg er utdannet sykepleier, og har hovedfag i sosialantropologi. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til nordisk, norsk som andrespråk og andrespråksdidaktikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved Oslo universitetssykehus, og arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Ås videregående skole. Molteberg var medforfatter av boka Livsløp og velferd.

Petra Ekfeldt er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Hun har lang erfaring som helsefagarbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Ekfeldt arbeider nå som faglærer og teamkoordinator ved avdeling for helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole.

Camilla Hasle Myhrvold er utdannet sykepleier. Hun har grunnfag i statsvitenskap og engelsk fra universitetet i Oslo, praktisk-pedagogisk utdanning og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Myhrvold har bred erfaring som sykepleier, blant annet ved Oslo kommunale legevakt, Oslo fengsel og Oslo universitetssykehus. Myhrvold arbeider nå som faglærer i helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole og hun er verneombud ved avdelingen.

Turid Falck-Pedersen er utdannet siviløkonom, og har hovedfag i fransk og bachelor i spesialpedagogikk. Hun fullfører nå sin master i spesialpedagogikk, retning logopedi. Hun har mange års erfaring som prosjektleder, forlagsredaktør og forlagssjef i forlaget Pedlex som utgir faginformasjon for helse- og oppvekstsektoren. Falck-Pedersen var prosjektleder og forfatter av boka Ta meg på alvor! Hva er psykiske lidelser og godt psykisk helsevern?

Fagnettsted Puls, helse- og oppvekstfag vg1 elev, tilbyr blant annet visualisering av fagstoffet og tilhørende oppgaver.

Fagnettsted Puls, helse- og oppvekstfag vg1 lærer, tilbyr blant annet undervisningsopplegg, innhold for tavle og støtte til vurdering.

d-bok (digital-bok)
Puls sine d-bøker er en digital utgave av papirboka. Funksjonene som ligger i d-bok er: notat, markere tekst, slå oppi ordbok og innlest lyd.

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no. Telefon: 45246695

Facebook
Følg Fagbokforlaget vgs på Facebook for oppdateringer, informasjon og inspirasjon fra læreverket Puls. Trykk her for å følge oss: https://www.facebook.com/fagbokforlaget.vgs/

I april 2020 tilbyr vi heldigitale kurs med presentasjon av Puls!
Til fagfornyelsen arrangerer vi en rekke webinarer om våre kommende læreverk. Under webinaret kan du stille spørsmål til forfattere og redaktører som presenterer sine læreverk.
Webinar er nettbaserte presentasjoner eller kurs som fungerer litt som en videosamtale. Alle kan høre og se foredragsholderen, men du vil ikke høres eller synes.

Meld deg på webinar her

Yrke, Helse- og oppvekstfag

Kommunikasjon, Helse- og oppvekstfag

Helse, Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag nettressurser