Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Naturbruk
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker og nettressurs

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om læreverket Naturbruk! 

Fagbokforlagets nye læreverk i Vg1 Naturbruk er til tilpasset fagfornyelsen.

Det består av 6 bøker:
– Fiske og akvakultur
– Landbruk
– Husdyr
– Skogbruk
– Dyrefag og hestefag
– Friluftsliv og naturforvaltning

Bøkene er lagt til rette for lesestrategien elevene lærer i grunnskolen. Ingresser og bildetekster skal kunne gi elevene et godt overblikk over stoffet, og kontrollspørsmål oppmuntrer elevene til å arbeide med teksten. Bøkene er rikt illustrert med bilder og tegninger som gir innsikt i fagområdet.

OM FORFATTERNE
Landbruk
Nono Dimby er sivilagronom og arbeider som seniorrådgiver på landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. Han har vært rådgiver for Norsk landbruksrådgivning, og har vært lærer i landbruksfag ved Øksnevad videregående skole og ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylke.

Husdyr og reindrift
Daniella Roxman Ueland er lærer ved Vinterlandbruksskulen i Ryfylke.
Skogbruk
Trond Håvard Bjørnstad er avdelingsleder for naturbruk ved Voss Jordbruksskule. Han har hatt arbeid i flere skogbruksorganisasjoner, og har skrevet lærebokøkene Skogfag og Skogbrukslære, den siste sammen med Knut Nedkvitne og Trygve Refsdal.

Friluftsliv og naturforvaltning
Maria Backe er lærer i naturbruk ved Øya videregående skole.
Bendik Løkken Nøstum er bonde og lektor med opprykk ved Øya videregående skole. Han underviser i friluftsliv, og har blant annet arrangert villmarksturer til Alaska.
Christina Marie Stølhaug er lærer i naturbruk ved Øya videregående skole.
Anne Charlotte Westerås er senterleder ved Kvåsfossen sørnorsk laksesenter, og har vært lærer i naturbruk ved Øya videregående skole.

Dyrefag og hestefag
Lisa Linn Lorentzen er lærer i naturbruk ved Stend videregående skole.
Janne Seilen er lærer i naturbruk ved Stend videregående skole.
Randi Helene Tillung er lektor i naturbruk ved Stend videregående skole.

Akvakultur og fiske
Terje Bolstad er pensjonist og var lærer ved Nord-Troms videregående skole.
Eli Skoglund er lærer i naturbruk ved Strand videregående skole.
Torunn Mikalsen er lærer i naturbruk ved Senja videregående skole. Hun har arbeidet i oppdrettsnæringen.
Bjarte Haugland er lærer i naturbruk ved Austevoll videregående skole.
Roy Dahle er lærer i naturbruk ved Austevoll videregående skole

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Dag Grønnestad: dag.groennestad@fagbokforlaget.no. Telefon: 97554844

Våre webinarer er nå avsluttet, men du kan se opptak av webinaret med presentasjon av Naturbruk her:
https://vimeo.com/410189976

 

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun