Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Lesedilla

Et elektronisk lesebibliotek for leseglede, leselyst og lesedilla!

Lesedilla er et stort digitalt bibliotek med bøker som omfatter alt fra enkle, korte tekster, utarbeidet til den aller første leseinnlæringen, til lengre og mer kompliserte tekster. Bøkene inneholder ulike sjangere som skjønnlitteratur, fabler, faktatekster, egyptisk mytologi og bibelske tekster. Alle bøkene har lydstøtte og tilhørende bilder og animasjoner.

Etter hver bok følger en oppgaveside med seks ulike oppgaver. Oppgavene trener innholdsforståelse, stavelser, rimord, ortografi, syntaks, litt grammatikk og semantikk. Progresjonen i oppgavene følger nivåene. Alle oppgavene gir direkte tilbakemelding.

Logg inn i Lesedilla bokmål: https://lesedilla.portfolio.no/

Lesedilla – Flerspråklig fagbibliotek:

John Harald Nomedal

Liv Randi Lindemann

Ingrid Værum Larsen

Tove Haugsland

Unni Eikeseth

Mariann Youmans

For å få tilgang, kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no 

For å få mer informasjon om Lesedilla, ta kontakt med markedskonsulent anne.koch@fagbokforlaget.no