Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Bygg- og anleggsteknikk
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs elev og nettressurs lærer

Læreverket består av to lærebøker som dekker programfagene og en arbeidsbok med praktiske oppgaver og innføring i skisseteknikk, bruk av arbeidstegninger og tredimensjonal modellering. I tillegg kommer en Elevressurs og en Lærerressurs.

I bøkene introduseres alle de 27 yrkene som rekrutteres ut fra vg1 bygg- og anleggsteknikk. Det legges vekt på materialer, verktøy, maskiner, fagbegrep og sentrale arbeidsoppgaver. I lærebøkene oppfordres elever og lærere til å jobbe med tverrfaglige temaer og kjerneelementer knyttet til fagstoffet.

Det er til sammen 24 forfattere som har bidratt til hele serien. De aller fleste har fag-/svennebrev og jobber som yrkesfaglærere. Noen er spesialister innenfor sine fagfelt og noen har tilleggsutdanning fra universitet og høyskoler.

Elevressurs tilbyr en søkbar begrepsdatabase, materiell til gjennomføring av dokumentert sikkerhetsopplæring og innføring i bruk av arbeidstegninger og enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag.

Lærerressurs som viser ulike modeller for årsplanlegging av programfag og yrkesfaglig fordypning etter Fagfornyelsen. Litt om vurdering og hvordan praktisere baklengs planlegging av undervisning. Tilgang til elevressursene og de digitale utgavene av lærebøkene.

Våre webinarer er nå avsluttet, men du kan se opptak av webinaret med presentasjon av Bygg- og anleggsteknikk her: https://vimeo.com/423610176

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun