Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Verdivurdering
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
899,-
Forventes utgitt 09.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Verdivurdering
Teoretiske modeller og praktiske teknikker for å verdsette selskaper

Verdivurdering gir en praktisk veiledning i å verdsette selskaper og eiendeler. Boken viser de ulike problemstillingene man står overfor, og er tilpasset norske forhold. 

Boken beskriver ulike verdsettelsesmetoder og hvordan innsikt fra fagfelt som regnskapsanalyse, strategi og psykologi øker kvaliteten på analysen. Videre utredes hvordan ulike rabatter og premier påvirker prisen en kjøper er villig til å betale. 

Boken drøfter hvordan leseren bør tilpasse seg ulike situasjoner, inkludert bransjespesifikke problemstillinger, oppkjøp og i forbindelse med regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige formål. 

Den nye utgaven er oppdatert og forbedret, og det er tilføyd et eget kapittel om hvordan verdivurdering kan tilpasses kravene i IFRS 16 rundt leieavtaler.

Boken, som både er tiltenkt undervisningsformål og praktikeres behov for et oppslagsverk, er basert på forfatternes erfaringer. Yngve Kaldestad og Bjarne Møller har lang erfaring både som forelesere og praktikere i det norske markedet.


Forfattere:
ISBN:
9788245049671
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
608
Verdivurdering