Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Verden skapes hjemmefra
Forfattere:
ISBN:
9788274772885
Utgitt:
Utgave:
1
Verden skapes hjemmefra

Verden skapes hjemmefra
Pressedekningen av den ikke-vestlige verden 1902-2002

Hvordan har pressedekningen av den ikke-vestlige verden bidratt til Norges kollektive identitet? I hvilken grad fungerer pressen som en arena for å forstå "oss" og "de andre"?

Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Oseania har i liten grad vært gjenstand for norske pressehistoriske studier. Verden skapes hjemmefra undersøker sju norske aviser gjennom hundre år (1902-2002) og viser hvordan kolonitid, evolusjonslære og misjonstankegang er en vedvarende viktig del av vår mentale arv.

Boken demonstrerer også hvordan den unge nasjonen Norge blir framstilt gjennom møtene med verden utenfor vesten. Materialet drøftes på bakgrunn av Bourdieus feltteori, postkolonial teori, diskursanalyse og andre pressehistoriske studier. Boken er interessant for lesere i og utenfor akademia som er opptatt av medier, globalisering, transnasjonal virkelighet, minoriteter og norske selvbilder.

Elisabeth Eide er seniorforsker ved Culcom-programmet, Universitetet i Oslo.

Anne Hege Simonsen er førstelektor ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo. Forfatterne har lang erfaring som journalister i flere verdensdeler og har gitt ut en rekke bøker.

Eide og Simonsen har sammen publisert Å se verden fra et annet sted (2004, 2005) og Mistenkelige Utlendinger (2007).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-