Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Velferdstjenester i endring
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245001129
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
226
Velferdstjenester i endring

Velferdstjenester i endring
Når politikk blir praksis

Nye rammebetingelser og organisasjonsformer forandrer oppfatningen av velferdstjenestene og innholdet i dem. Betydningen av at de som mottar velferdstjenester, stadig oftere blir betraktet som aktører med brukerinnflytelse eller som kunder i et marked, er et selvstendig tema. Den norske velferdsstaten er under press. Befolkningen ønsker fordelene, men nøler med å betale regningen. Det er blitt et krav at tjenestene må effektiviseres, og endringer som innføres, er inspirert av det som kalles New Public Management.

Boken handler om hvordan tradisjonsrike arbeidsformer innenfor velferdstjenestene møter nye trender. Forfatterne setter søkelys på omstillingsprosessene og utforsker hvordan reformer og nye ideologier konkretiseres i praksis. De beskriver endringer i de ansattes arbeidsvilkår og drøfter hvordan nye vilkår påvirker møtet mellom yter og bruker.

Boken er rettet mot studenter som videreutdanner seg innenfor sosialfag, trygderettigheter og arbeidsetat, og alle andre som arbeider innenfor velferdstjenestene.

Boken er redigert av Rannveig Dahle og Kirsten Thorsen. Andre bidragsytere er Tone Alm Andreassen, Therese Andrews, Jorunn Theresia Jessen, Olaug Lian, Elisabeth Gjerberg og Mia Vabø.

Rannveig Dahle, dr.philos., er forsker og leder for et strategisk program ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Kirsten Thorsen, dr.philos., er forsker ved NOVA og professor II ved Senter for aldersforskning i Tromsø.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
465,-