Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Velferd, rettssikkerhet og personvern
Forfattere:
ISBN:
9788245012040
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
155
Velferd, rettssikkerhet og personvern

Velferd, rettssikkerhet og personvern

Velferdsstatens opprinnelige formål var å løse sosiale problemer og bedre folks levekår. I nyere tid har det vært et viktig mål å skape velferd for alle ved en lovgivning som skal motvirke sosiale og økonomiske ulikheter. Det er derfor vedtatt mange lover som har som formål å fremme likestilling og likeverdighet. Lovene har også som formål å sikre tilgjengelighet og brukertilpassede tjenester.

Det har i de senere årene vært mange reformer i helse- og sosialsektoren, senest samhandlingsreformen som blant annet har resultert i helse- og omsorgstjenesteloven. Både samhandlingsreformen og NAV-reformen er behandlet i boka. Ny lovgivning bygger på og viderefører verdier som er grunnleggende for tjenestene, og både trygghet, respekt, individuelle hensyn og valgfrihet, medvirkning, selvbestemmelse og faglig god kvalitet er alle bærende elementer i de nye lovene. Boka har som mål å vise hvordan disse verdiene er beskyttet gjennom lovgivningen og gjennom retts- og forvaltningspraksis som er utviklet på bakgrunn av lovgivningen. Den er ment å synliggjøre det ansvar man har når man fordeler og allokerer offentlige velferdsgoder.


Boka henvender seg til studenter i helse- sosial og velferdsfagene og til alle som har som oppgave å forvalte velferdslovgivningen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
335,-