Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vekterfaget
Forfattere:
ISBN:
9788211026606
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
264
Trinn:
VG3
Vekterfaget

Vekterfaget
Lovpålagt nasjonal vekteropplæring

Vekterfaget er skrevet for deg som skal få opplæring som vekter. Boka dekker kursplanen i den
nasjonale grunnutdanningen for vektere (godkjent av Politidirektoratet i 2017) med unntak av de
juridiske emnene. I boka vil du lære om typiske arbeidsoppgaver for en vekter, og hvordan du bør
opptre profesjonelt når du er på jobb. Du vil få en innføring i HMS-arbeid, risikovurderinger og beredskapsplanlegging,
og du vil lære om symptomer på rus- og alkoholpåvirkning som du kan støte
på i arbeidet ditt. Du vil også finne nyttige tips om hvordan du kan håndtere konflikter av ulike
typer. Boka omtaler også temaer som brannvern, førstehjelp og etikk for vektere.
Vektere i dag gjør en viktig jobb og bidrar til å skape trygghet både for bransjens kunder og for
allmennheten generelt. Fra 2018 er det innført nye krav til vekternes opplæring gjennom lov om
vaktvirksomhet. Loven medfører at vekterne vil få mer opplæring, og at kvaliteten på opplæringen
øker. Når myndighetene nå stiller høyere krav til bransjen gjennom lovverket, er dette også en
anerkjennelse av bransjens betydning for samfunnet. Det er derfor viktig at alle som skal jobbe
som vektere i bransjen, er seg bevisst det ansvaret de har overfor både kunder og storsamfunnet.
Ansvaret for utgivelsen av denne boka har partene i sikkerhetsbransjen, NHO Service og Handel
og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
369,-