Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Veiledning for prøvenemnder
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Forventes utgitt 06.12.2022
179,-

Veiledning for prøvenemnder

Heftet er ment som hjelp og støtte for prøvenemnder i det arbeidet de skal utføre. Heftet legger vekt på to hovedoppgaver i prøvenemndas arbeid:

Innhold
  • utforming av oppgave til fagprøven
  • vurdering av kandidatens besvarelse (svenne- eller prøvestykke og/eller arbeidsoppgaver)

Heftet er delt inn i hovedkapitler som følger gangen i arbeidet med en fagprøve.
Forfattere:
ISBN:
9788245043594
Utgitt:
Utgave:
3
Veiledning for prøvenemnder