Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Veien til interkulturell kompetanse
Forfattere:
ISBN:
9788245007848
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
166
Veien til interkulturell kompetanse

Veien til interkulturell kompetanse

Veien til interkulturell kompetanse er beregnet på alle som ønsker å kommunisere bedre, både i yrkeslivet og privat. Med utgangspunkt i fagfeltet interkulturell kommunikasjon viser forfatterne gjennom eksempler, anekdoter og enkel teori hvordan forskjellige faktorer kan påvirke kommunikasjon mellom mennesker som har ulik bakgrunn.

Boken gir et godt grunnlag for å reflektere over hvordan man kommuniserer, og for å utvikle interkulturell kompetanse. Slik kompetanse er etterspurt av ansatte i helsevesenet, politiet, forsvaret, barnehage- og skolesektoren, NAV, næringslivet og en rekke andre institusjoner og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Boken kan brukes i etterutdanning og som supplement til annen pensumlitteratur innenfor de fleste høyere utdanninger.


Magne Dypedahl er førstelektor ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold.

Henrik Bøhn er høyskolelektor ved Høgskolen i Østfold.