Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Veien til Haukeland
Forfattere:
ISBN:
9788245024166
Utgitt:
Utgave:
1
Veien til Haukeland

Veien til Haukeland
Haukeland universitetssykehus 1912-2012

Haukeland universitetssykehus i Bergen er et av Norges største sykehus og fungerer som regionsykehus for Vestlandet. Sykehuset har 12 000 ansatte som hvert år behandler 600 000 pasienter.


Denne boken forteller historien om sykehuset som flyttet til Haukeland utenfor Bergen i 1912. Forfatterne forteller om bykommunen Bergens lange kamp for å skape ikke bare et sykehus for hele regionen, men også for å få det anerkjent som en universitetsklinikk for hele landet.


Morten Hammerborg er professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet. Han har moderne historie som sitt hovedområde og har tidligere blant annet skrevet boken Et forskningsinstitutt – Gades 1912–1937 (2012).


Teemu Sakari Ryymin er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Han har historisk metode og historiografi som sitt hovedområde og har tidligere blant annet skrevet boken Vitenskap og varme hender (2013, med Bente Alver og Tove Fjell).


Begge arbeidet med denne boken mens de var tilknyttet Rokkansenteret, nå NORCE.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
619,-