Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Veien fram - kort botid
Forfattere:
ISBN:
9788211028082
Utgitt:
Utgave:
2
Veien fram - kort botid

Veien fram - kort botid
Digitalt læreverk i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige elever, VGS

Læreverkene passer for elever som er del av en vanlig klasse, i gruppe eller privatister. Læreverket i norsk følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring», og kommer i august 2018. Du får:

  • leksjoner med minst fire aktuelle tekster eller filmer
  • oppgaver, ordforklaringer og grammatikkoppgaver til alle tekstene
  • digital tilkobling til ordbøker på flere språk
  • innlesning av all tekst og alle gloser
  • mulighet til å sende inn muntlige og skriftlige oppgaver til lærer
  • tilgang til Veien fram Fakta en stor oppslagsdel med grammatikk, skriverammer, sjangerlære, eksempeltekster osv.

Veien fram - kort botid - norsk Vg1 finnes også på nynorsk, som Vegen fram - kort butid - norsk Vg1.
Veien fram - kort botid - samfunnsfag kommer høsten 2018.

Trinn: Vg1, Vg2 og Vg3

Om forfatterne

Ingfrid Andersen er spesialpedagog med tilleggsfag i norsk som andrespråk. Hun har jobbet som rektor for kommunal voksenopplæring i flere år og har erfaring fra planarbeid og eksamensarbeid i norsk som andrespråk. I flere år var hun lærer ved Nygård skole i Bergen med spesielt ansvar for nettundervisning. Hun har vært forfatter av flere digitale læreverk i norsk for språklige minoriteter.

Erling Kleiveland er lærer med tilleggsutdanning i norsk, norsk som andrespråk, spesialpedagogikk og skoleutvikling.  Han har jobbet som lærer, rådgiver og skoleleder for kommunal voksenopplæring i Bergen kommune og har erfaring fra nasjonalt læreplan- og eksamensarbeid i norsk som andrespråk på voksenopplæringsfeltet. Han har vært medforfatter av flere digitale læreverk i norsk for språklige minoriteter.

Bente Aabrek er lærer med tilleggsfag i norsk, IKT, skoleutvikling og mat og helse. Hun har jobbet som lærer i voksenopplæringen med norsk for minoritetsspråklige og i ungdomsskolen. Hun har også erfaring fra planarbeid og eksamensarbeid, og har vært forfatter av flere digitale læreverk i norsk for språklige minoriteter.