Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vegtransporten og samfunnet, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211026392
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
73
Digital ressurs
Vegtransporten og samfunnet, d-bok

Vegtransporten og samfunnet, d-bok
Yrkessjåfør Modul 1

Denne boka er en del av et læreverk for grunnutdanning av yrkessjåfører. Verket er basert på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og er laget i nært samarbeid med transportbransjen og trafikkskoler. Boka er lettlest, den har oppgaver i slutten av hvert kapittel, kilder og stikkordliste.

Boka er skrevet av Per Haukeberg og Ståle Lødemel, begge med solid bakgrunn fra trafikkundervisning.

Bøker som inngår i verket for grunnutdanningen:

- Yrkessjåfør. Modul 1. Vegtransporten og samfunnet

- Yrkessjåfør. Modul 2. Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

- Yrkessjåfør. Modul 3. Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy

- Yrkessjåfør. Modul G4 og G5. Godstransporten. Vilkår og praksis

- Yrkessjåfør. Modul P4 og P5. Persontransporten. Vilkår og praksis

- Yrkessjåfør. Modul 6. Sikker atferd på vegen

- Yrkessjåfør. Modul 1 6. Person- og godstransport

Fagbokforlaget har også et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører:

- Yrkessjåfør. Modul 1 6. Etterutdanning. Person- og godstransport

- PowerPoint-presentasjon som følger læreboka modul for modul

- Instruktørkurs med eksempler og oppgaver fra læreplanen for etterutdanning.