Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valfag trafikk, ungdomsskule
Forfattere:
ISBN:
9788211025890
Utgitt:
Utgave:
2
Valfag trafikk, ungdomsskule

Valfag trafikk, ungdomsskule
Valgfag trafikk for ungdomsskulen

Denne boka er skriven med utgangspunkt i trafikalt
grunnkurs og følgjer den same strukturen og oppbygginga
som læreplanen for førarkort klasse B (2017).

Boka gir ei kort og presis innføring i alle temaa i trafikalt grunnkurs,
og er rikt illustrert med aktuelle foto, lenker til digitale
ressursar og ein eigen AR-app som gjer at du kan halde nettbrettet
eller smarttelefonen over utvalde illustrasjonar i boka
for å starte animasjonar på skjermen.

Til både tekst og bilete er det knytt oppgåver som oppfordrar til
refleksjon. Ved å lese boka samtidig som du følgjer undervisninga,
vil du få større forståing og betre utbyte av valfaget trafikk.

Ståle Lødemel er førstelektor i trafikkpedagogikk ved Nord universitet.
Jarl Ove Glein er pensjonert førstelektor i pedagogikk ved NTNU i Trondheim.
Fagbokforlaget gir også ut arbeidsbøker og prøvemateriell. Fagbokforlaget
har læremateriell til alle førarkortklassane.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
89,-