Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Våronn med nye muligheter
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245006247
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
344
Våronn med nye muligheter

Våronn med nye muligheter
ressurs- og opplevelsesbasert verdiskapning på vestlandsbygdene

Denne boken viser det mangfold av muligheter som eksisterer med utgangspunkt i naturlige, kulturelle og menneskelige ressurser på vestlandsbygdene. Boken fokuserer på mulighetene som ligger i å utvikle opplevelsesbasert turisme med utgangspunkt i lokale ressurser. Den viser ikke bare mange eksempler, men setter dem også inn i et teoretisk rammeverk slik at leseren får hjelp til å analysere og vurdere egne muligheter for å utvikle et opplevelsesbasert turisttilbud basert på egen gårdsdrift eller ressurser i lokalsamfunnet. Boken viser hvordan bygdene kan utvikle tilbud som gir tilleggsinntekter eller alternative inntekter til tradisjonell gårdsdrift.

Boken er utviklet med basis i Visjon Vest, som er Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet. Bidragsyterne kommer fra næringslivet, forvaltning og forskningsmiljøer. Boken passer for alle som arbeider med å utvikle og studere opplevelsesbasert turisme, enten det er lokalt, regional eller nasjonalt.

Bokens redaksjon har bestått av
Grete Rusten, Nina M. Iversen og Leif E. Hem fra NHH og Samfunns- og næringslivsforskning. De øvrige bidragsyterne er Virginie Amilien, Eli Janette Fosso, Ivar Gaasland, Vigdis Kaland, Mehmet Mehmetoglu, Inger Beate Pettersen, Aud Slettehaug, Ina Stølen, Steinar Sørli, Dirk Kohlmann Tvedt og Erling Vårdal.