Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Våpen- og knivforbudet
Forfattere:
ISBN:
9788245001013
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Våpen- og knivforbudet

Våpen- og knivforbudet
En fremstilling og vurdering av bakgrunnen for, innholdet i og håndhevingen

Lovgiver synes å fokusere stadig mer på å forhindre farlige og skadelige handlinger før de er fullbyrdet. Eksempler på det er kriminaliseringen av å medbringe våpen og kniver på offentlig sted og den utvidede visitasjonshjemmelen etter politiloven § 7a som forebyggingsmetode for politiet. Målet er å forhindre at våpen og kniver blir brukt ved utførelsen av andre farlige eller skadelige handlinger - i fremtiden.

Forfatteren gir en fremstilling og vurdering av bakgrunnen for, innholdet i og håndhevingen av våpen- og knivforbudet på offentlig sted. I tillegg pekes det på viktige overordnede spørsmål og utfordringer ved en slik preaktiv strafferett på området for våpen- og knivforbudet.

Boken er aktuell for alle som interesserer seg for bruken av straffelovgivningen for å påvirke borgernes handlingsmønster. Videre vil den være av interesse for forsvarere og for ansatte i politi og påtalemyndighet som i økende grad kommer i kontakt med problemstillinger boken tar opp, på grunn av bestemmelsenes praktiske betydning.

Geir Sunde Haugland skrev boken som juridisk særavhandling mens han var engasjert som studentstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Under arbeidet med boken har forfatteren vært tilknyttet strafferettsmiljøet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Boken er en del av forskningsprosjektet ”Pre-aktiv strafferett”, finansiert av Norges Forskningsråd.