Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Utenfor, annerledes og suveren?
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788276745771
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
346
Utenfor, annerledes og suveren?

Utenfor, annerledes og suveren?
Norge under EØS-avtalen

Denne boka beskriver hvordan politiske prosesser i EU og EØS har påvirket ulike deler av norsk politikk. Både omfanget, innholdet og måten norsk politikk tilpasses EU på, blir diskutert. Ikke overraskende avdekker boka en betydelig tilpasning på de fleste områder, mens de ulike kapitlene viser variasjon når det gjelder former for tilpasning og hvor smertefritt tilpasningsprosessen har forløpt. Flere av forfatterne påpeker at endringene i norsk politikk sannsynligvis ville ha kommet også uten Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Ser man fremover, er det grunn til å tro at tilpasningen til EU vil tilta i takt med utvidelsen og utdypningen i EU-samarbeidet. Norske myndigheter vil stadig møte nye utfordringer i forholdet til EU. EØS-avtalen legger sterke føringer på denne utviklingen innenfor det økonomiske området, og den synes å ha en tiltagende betydning som grensesetter for norske politikeres handlingsrom.

Bent Sofus Tranøy, f. 1961. MSc Econ og cand.polit., er stipendiat ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Dag Harald Claes, f. 1962. Dr.polit., er seniorforsker ved ARENA-programmet (Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
479,-