Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Utdanningsvalg som skoleutvikling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Utdanningsvalg som skoleutvikling

Denne boken handler om ulike aspekter ved faget utdanningsvalg. Den har to dimensjoner: på den ene siden skoleutvikling og på den andre siden utvikling av en samarbeidsmodell mellom grunnskole og høgskole. Begge dimensjonene tar utgangspunkt i arbeidet med å utvikle utdanningsvalg som et viktig fag i ungdomsskolen, særlig når det gjelder de unges forberedelse til videregående skole.

Ulike aspekter ved utdanningsvalg er satt på dagsorden. Begrepet skoleutvikling med særlig vekt på læreplanarbeid relateres til utvikling av faget på ungdomstrinnet. Vi får også presentert rektorers, rådgiveres, læreres og elevers perspektiver på utdanningsvalg.

Samarbeid mellom lærerutdannere og lærere er et annet viktig fokus i boken. Med utgangspunkt i erfaringer fra og analyse av et samarbeidsprosjekt om utdanningsvalg drøftes hvilke faktorer som er avgjørende for at et samarbeid mellom partene skal lykkes.

Boken kan også ses som et bidrag inn i debatten om fremtidens lærerutdanning. Den bidrar med verdifull kunnskap når det gjelder videre utvikling av praksisfeltet, og peker på nødvendigheten av samspillet mellom teoretiske begreper som analyseredskaper og erfaringer fra forsknings- og utviklingsprosjekter i utviklingen av den enkelte skole.

Hovedredaktør
Sylvi Stenersen Hovdenak er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Medredaktør
Britt Unni Wilhelmsen er professor emerita ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning.


Omtale i media:
«
Er du (...) interessert i forskning, innovasjon, samspillet mellom skoleslag, utviklingen av læreplaner, samt forholdet mellom mikro- og makrodimensjonene, er dette en inspirerende bok. (...) Forfatterne sier at faget utdanningsvalg trenger ildsjeler. Om du ønsker å være en av dem, anbefaler jeg denne boken mer enn gjerne og håper at den, som angitt i forordet, 'stimulerer til en fruktbar utvikling av faget utdanningsvalg.'»
Jeanine B. Bruun,
Bedre Skole #2, 2011

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245010695
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
172
Utdanningsvalg som skoleutvikling