Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Utdanning og sosial utjevning
Forfattere:
ISBN:
9788274775510
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
196
Utdanning og sosial utjevning

Utdanning og sosial utjevning
Om tilpassing, seleksjon og reproduksjon

I Norge har lik rett til utdanning lenge vært en politisk og pedagogisk målsetting på tvers av partier.  Forskning avdekker imidlertid systematiske forskjeller i utdanningsutbytte, som føres tilbake til elevenes og studentenes sosiale og kulturelle bakgrunn. Utdanning reproduserer sosiale forskjeller. 

Denne boken tar opp spørsmålet om hvorfor vi ikke fullt ut lykkes med å realisere målsettingen. Kristiansen knytter diskusjonen av løsninger til ideologi og vitenskapsteori, og han introduserer sentrale teorier om rettferdighet, likhet og makt, som i dag er lite kjent på norsk. Tilpasset opplæring fremstår som et nøkkelbegrep. Vil en bedre tilpassing av opplæringen til elevenes evner og forutsetninger bidra til sosial utjevning og derved også et mer rettferdig utdanningssystem?

Andrew Kristiansen er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-