Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Unge kunstnerskap i utvikling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
199,-

Unge kunstnerskap i utvikling
Evaluering av kunstnerassistentordningen

Å etablere seg som profesjonell kunstner kan være utfordrende fordi man mangler erfaring, økonomisk trygghet og nettverk. Å arbeide sammen med mer erfarne kunstnere kan være en god start. 

Unge kunstnerskap i utvikling er en evaluering av Kulturrådets kunstnerassistentordning. Ordningen skal bidra til å styrke unge kunstnerskap og til at både nyutdannede og etablerte kunstnerne blir mer profesjonelle og får styrkede inntektsmuligheter. Målgruppen for ordningen er godt etablerte visuelle kunstnere som søker om å ansette en kunstnerassistent i en 50-prosentstilling i ett år. 
Evalueringen viser at ordningen fungerer godt og etter hensikten. Den bidrar til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og uetablerte kunstnere, til profesjonalisering og styrkede inntjeningsmuligheter. Samtidig viser evalueringen at det er grunnlag for å gjøre noen justeringer som kan sikre en trygg gjennomføring og godt utbytte for alle deltakerne.  
Evalueringen er gjennomført av Mari Torvik Heian, Åsne Dahl Haugsevje og Roy Aulie Jacobsen ved Telemarksforsking. 

Mari Torvik Heian er seniorforsker ved Telemarksforsking, der hun arbeider med kulturpolitiske og sosiologiske problemstillinger, blant annet knyttet til kunstneres inntekter og arbeidsliv. Heian er sosiolog med ph.d. fra Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger.

Åsne Dahl Haugsevje er forsker ved Telemarksforsking. Hun er kulturviter fra Universitetet i Bergen og har forskningserfaring innenfor en rekke kulturpolitiske emner, herunder problemstillinger knyttet til det visuelle kunstfeltet, kulturarbeidslivet, mentoringpraksiser i kulturfeltet og kreativ næring.  

Roy Aulie Jacobsen er forsker ved Telemarksforsking og er utdannet innenfor sosiologi og medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er sosial lagdeling, politisk tillit, strømmetjenester, medie- og velferdssystemer og metoder innen samfunnsforskning. 
Forfattere:
ISBN:
9788270812042
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Unge kunstnerskap i utvikling