Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ungdom på ville veier
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Ungdom på ville veier
Skoleerfaringer og kriminalitet

Ungdom på ville veier diskuterer skolen som risiko- og beskyttelsesfaktor. Boken er basert på intervjuer med unge voksne som ser tilbake på en ungdomstid som var preget av rus og/eller kriminalitet. Noen av dem har klart seg bra og lever et «normalt» voksenliv i dag. Andre har fortsatt den kriminelle løpebanen og satt fengslet på intervjutidspunktet. Deres historier nyanserer bildet av «de umulige ungdommene». Mange av dem skulle ønske at noen hadde sett at de ikke primært var vanskelige, men at de hadde det vanskelig. Informantene peker også på noen av de mulighetene skolen har til å fungere som en beskyttelsesfaktor for barn og unge i risikosonen muligheter som skolen slik de opplevde det, ikke alltid benyttet.

Boken gir også et teoretisk bakteppe i form av perspektiver på alvorlig problematferd og ungdomskriminalitet, samt en historisk gjennomgang av reaksjonsmåter på kriminell atferd i lys av enhetsskolens utvikling.

Ungdom på ville veier
er relevant for alle som jobber med barn og unge. Den er også aktuell i lærerutdanning og sosialfaglig utdanning.

Hilde Larsen Damsgaard er førstelektor ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.
Erling Kokkersvold er amanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788274775176
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
224
Ungdom på ville veier