Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ullensvang (band 1 4)
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245014983
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
1766
Ullensvang (band 1 4)

Ullensvang (band 1 4)

Ullensvang er eit bokverk i fire band, og er ei vidareføring av bygdebøkene om Ullensvang og Kinsarvik av Olav Kolltveit, som kom ut 1971 1974.

Dei to fyrste banda, Heimar og folk, inneheld historia om bustadene og folket i heradet fram til i dag. Ættarsoga til kvar bygd er innleidd med eit kort kapittel, og kvar gard har oversyn over historiske skrivemåtar for gardsnamna. Gardane er fotograferte på nytt frå fjorden.

Det tredje bandet, Noregs frukthage, inneheld den ålmenne soga til Ullensvang herad. Dei tre første banda er skrivne av Marta Gjernes.

Det fjerde bandet, Frå fjell til fjøre, tek for seg dei nedarva stadnamna i Ullensvang herad. Boka inneheld kring 13 000 namn, og i tillegg til namna er det ført opp uttale og opplysningar om namnetype, plassering i lendet, og hendingar og aktivitetar som informantane har kjent til frå stadene der namna høyrer til. Det fjerde bandet er skriven av Erlend Trones.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
1 699,-