Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tysk trussel mot Norge?
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Tysk trussel mot Norge?
Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940

Denne boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april 1940.

De nye utfordringene knyttet til nøytraliteten stilte Forsvaret i en svært vanskelig situasjon når det skulle operasjonalisere regjeringens inkonsistente og vaklende politikk etter krigsutbruddet i september 1939. Forsvarsledelsens syn på Norges forhold til de tre dominerende stormaktene i Nordvest-Europa: Sovjetunionen, Storbritannia og Tyskland blir også behandlet.

Noen av temaene i boken:
Nøytraliteten i norsk sikkerhetspolitikk
Norges forhold til Sovjetunionen, Storbritannia og Tyskland
Admiral Wolfgang Wegener og tysk marinestrategi
Forsvarets øverste ledelse
Land-, sjø- og luftmilitær utvikling i Norge i 1930-årene
Strategi og politisk fornektelse
Forsvaret av Nord-Norge
Forsøk på gjenreising av Forsvaret og militære krisetiltak etter 1937

Tom Kristiansen (f. 1953) er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og emneansvarlig ved Forsvarets stabsskole. Han disputerte ved Universitet i Bergen og har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Kristiansen har tidligere vært knyttet til Forsvarsmuseet og Sjøkrigsskolen. Hans interessefelt er militær tenkning, europeisk diplomatisk historie, militær- og krigshistorie etter 1814. Kristiansen har publisert flere arbeider innenfor sitt interesseområde, blant annet (med Rolf Hobson)
Total krig, nøytralitet og politisk splittelse. Norsk forsvarshistorie 1905 1940, bind 3 (Bergen 2001) og Navies in Northern Waters 1720 2000 (London 2004). Kristiansen var redaktør for og bidragsyter til boken Fregatter i storm og stille. Marinens «langskip» 1960 2007 (Bergen 2007).

Forfattere:
ISBN:
9788245006742
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
339
Tysk trussel mot Norge?