Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tvang overfor rusmiddelavhengige
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 059,-

Tvang overfor rusmiddelavhengige
Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3

Bokens tema er adgangen til tvangsinnleggelse av mennesker med rusmiddelproblemer. Sentrale problemstillinger er hvilke begrunnelser som kan brukes for å legitimere tvangsinnleggelse, hvordan en skal tolke de aktuelle reglene i sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3 og hvilke personer de aktuelle regelsettene brukes overfor. I boken stilles det blant annet spørsmålstegn ved om de aktuelle reglene er effektive i forhold til å avverge helseskader som følge av rusmiddelbruk, og etterlyser behovet for mer forsking i forhold til hvordan det går med pasienter etter et tvangsopphold. Videre tar forfatteren til orde for at rusomsorg og psykiatri bør samordnes i større grad, også på det rettslige plan.Karl Harald Søvig er dr.jur. og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Forfattere:
ISBN:
9788245003543
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
476
Tvang overfor rusmiddelavhengige