Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tusenkunstnerne
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788276744873
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
284
Tusenkunstnerne

Tusenkunstnerne
Muligheter og mangfold i psykisk helsearbeid

Dette er en ressursbok i psykisk helsearbeid i kommunehelsetjenesten. Boken er et faglig bidrag til regjeringens økte satsing på å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser.

Målgruppen er studenter ved den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Den er også aktuell for andre studenter i helse- og sosialfag samt personell som arbeider i fagfeltet.

Første del fokuserer på den relativt korte historien til den desentraliserte psykiatrien i Norge. Verdigrunnlag og menneskeverd blir belyst i forhold til politiske mål.
Andre del er viet organisering, metoder for dokumentasjon og planutvikling og samarbeid som kan sikre kvalitet og brukerrettigheter.
I den tredje delen beskriver ulike bidragsytere nyere forskning, utviklingsarbeid og utøvende virksomhet.
Fjerde del forsøker å løfte fram de utfordringene som snuoperasjonen innen det psykiske helsearbeidet skaper for hjelperne og brukerne.

Arve Almvik er for tiden rådgiver hos Fylkeslegen i Sør-Trøndelag og har permisjon fra sin lektorstilling på Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Lisbeth Borge er høgskolelektor i den tverrfaglige videreutdanningen i helsearbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. avd. for helsefag, Førde.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
569,-