Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Transportrett
Forfattere:
ISBN:
9788241204159
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
141
Transportrett

Transportrett
lærebok for teknisk fagskole

Transportrett
Denne boken gir en innføring i de mange internasjonale konvensjoner, de ulike nasjonale lovverk, alminnelig bestemmelser og forskrifter som berører transport og spedisjonsvirksomhet . og som alle er med på å prege innenriks varehandel og handelssamkvem med andre land. Transportrett . jussen innenfor transportfaget . blir på denne måten en viktig del av den logistikken som næringslivet utformer. En utførlig innholdsfortegnelse gjør at denne læreboken også blir en nyttig håndbok for alle aktører i bransjen.