Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Transportbestilleren, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
149,-

Transportbestilleren, d-bok
Innføring i transportbestilling for godstransport


Boken gir en grundig innføring i faget bestilling av godstransport, med særlig oppmerksomhet rettet mot landtransport. Det er lagt vekt på å vise hvilke vurderinger bestilleren må gjøre før hun bestiller transport, for å være på rett side av loven. Vareeiere, grossister, speditører og transportører får veiledning i transportbestilling og nyttige tips om praktiske rutiner som er relevante både ved nasjonal og ved internasjonal transport. Boken tar også for seg hvilke krav som stilles til seriøse transportører og sjåfører, og den belyser hvordan tilsynsmyndighetene arbeider for å avdekke ulovlig transport. For alle som bestiller godstransporttjenester, vil boken være et godt hjelpemiddel når de skal utarbeide kravspesifikasjoner og avtaler. Det medfølger også en sjekkliste for bestillere.

Boken kan brukes til selvstudium eller som fagpensum på kurs i transportfaget på videregående skoler, på fagskoler og i høyere utdanning. De som arbeider i logistikk- og transportbransjen, vil også ha nytte av den.

Cand.polit. Einar Spurkeland har lang erfaring fra transport- og logistikkbransjen. Han er fagbokforfatter, skribent og er tilknyttet OsloMet.

Tidligere utgivelser: Logistikkoperatøren (2017), Schenker AS: 100 år i Norge (2016), Innføring i logistikk og transport (2014), Godstransportens vilkår og praksis (2009), Rødt lys for biljournalistikk (2004), Transport i vårt århundre 1 2 (1981).

Forfattere:
ISBN:
9788211029263
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
175
Trinn:
VG3
Transportbestilleren, d-bok