Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245032130
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
313
Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering

Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering

Sett fra en økonoms ståsted må transportmarkeder forstås med utgangspunkt i markedsteori og teorier for offentlige reguleringer. I kapitlene i denne boken er det benyttet en slik tilnærming for å diskutere ulike transportrelaterte problemstillinger. Temaene er mange, som for eksempel betydningen av skandinavisk transportforskning, prising av fergetjenester, trafikkprognoser, internasjonalisering av luftfarten, konkurranseutsetting i jernbanedrift, godstransportmodeller, trafikksikkerhet, nytte-kostnadsanalyser og konsekvenser av bomavgifter på boligmarkedet. 

Antologien er blitt til av forfattere som ønsker å hedre professor Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Nord universitet i anledning hans 70-årsdag. Han har gjennom mer enn fire tiår vært en svært aktiv og anerkjent foreleser og transportøkonom som har publisert vitenskapelige artikler og rapporter, både innenlands og utenlands, innenfor mange av de samme temaene som boken omhandler.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
599,-