Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Trøndersk språkhistorie
Forfattere:
ISBN:
9788251923309
Utgitt:
Utgave:
1
Trøndersk språkhistorie

Trøndersk språkhistorie
Språkforhold i ein region

Denne boka gir ei framstilling av språkhistoria i trøndelagsregionen. I norsk samanheng fins det ikkje tilsvarande forsøk på å avgrense framstillinga av språkhistorie til ein region. Forfattarane begynner i vår næraste fortid, og arbeider seg attover i tida, for vi treng å kjenne til kva som særmerker trøndersk i vår tid for å få eit oversyn over språkendringar som har ført fram til dagens trøndermål og sørsamisk. I siste hovuddelen er det søkt å fange opp dei nyaste språklege utviklingstendensane i regionen.

Boka er resultatet av eit forskingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
529,-