Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tiltak mot vold i helsetjenesten
Forfattere:
ISBN:
9788278417829
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Tiltak mot vold i helsetjenesten

Tiltak mot vold i helsetjenesten
En håndbok om forebygging, håndtering og oppfølging

For å sikre den enkelte ansatte en trygg arbeidsplass skal det enkelte arbeidssted ha utarbeidet en plan for å håndtere og forebygge trusler og vold. Planen skal inneholde skriftlige rutiner og instrukser for hvilke tiltak som skal iverksettes i ulike situasjoner. I tillegg må de ansatte få nødvendig opplæring og trening i å forebygge og håndtere trusler og vold.

Håndboka tar for seg utfordringen med vold fra pasienter eller brukere rettet mot ansatte, og den gir kunnskap om trusler og vold som fenomen.

Den lærer oss:

- å vurdere og iverksette tiltak som sikrer at ansatte i minst mulig grad utsettes for trusler og vold

- å iverksette systematiske tiltak som sikrer tilstrekkelig opplæring og vedlikehold av ferdigheter i å forebygge og håndtere trusler og vold i arbeid med mennesker

- å iverksette systematisk tiltak som sikrer at arbeidstakere får nødvendig oppfølging etter trusler og vold på arbeidsplassen

- å iverksette systematiske tiltak for å melde, registrere og følge opp episoder med trusler og vold

Håndboka er bygget opp i fire hoveddeler:

Del 1: Vold og aggresjon som fenomen

Del 2: Forebygging av vold og utagerende atferd

Del 3: Håndtering av aggresjon og fysisk vold

Del 4: Oppfølging og etterarbeid Hver hoveddel avsluttes med arbeidsoppgaver.

Bakerst i boka finnes sjekklister til bruk ved trusler og i voldssituasjoner. Ved å lese boka og arbeide med oppgavene får man et godt grunnlag for å lage konkrete tiltaksplaner mot vold i helse- og omsorgstjenesten.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
159,-