Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 9 Treningshefte BM, d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211020819
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Tetra
Trinn:
9
Digital ressurs
Tetra 9 Treningshefte BM, d-bok

Tetra 9 Treningshefte BM, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 9 Treningshefte er et oppgavehefte for elever som trenger et enklere opplegg. Heftet følger samme oppbygning som grunnboka.

Tetra 9 Treningshefte er et engangshefte.


Tetra 9 Treningshefte, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.


Tetra 9 Treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser


Bøker i samme serie